ข้อมูลผู้ชำนาญการ

บริษัทของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงทางการบริหารต้นทุนและสัญญาก่อสร้าง ทั้งวิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบและสถาปนิกพร้อมให้บริการ ในส่วนของประสบการณ์ของผู้จัดตั้งบริษัท มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้โดยตรงกับบริษัทที่มีชื่อเสียงโดยเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาวและอสังหาริมทรัพย์ในเครือพาราไดส์ กรุ๊ป (Paradise Group) และบริหารงานให้กับเครือลากูน่าภูเก็ต รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างคลังน้ำมันรายใหญ่ของประเทศอเมริกา ทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานก่อสร้างกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอีกด้วย

ผู้จัดตั้งองค์กร

เพื่อประกอบการการพิจารณาของคุณและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการจากที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดการต้นทุนและสัญญาที่มีประสิทธิภาพ เรามั่นใจว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ก่อตั้งบริษัท PPA 2011 Services คุณศรันยา เจริญฉิม พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริหารสัญญาระหว่างการก่อสร้าง และไปจนถึงการปิดงบประมาณของโครงการ ดังนั้น เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากผู้ก่อตั้งเคยร่วมงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างคลังน้ำมันและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ รวมไปถึงมีประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างเฉพาะทางด้านสัญญาและต้นทุนโดยตรงอีกด้วย

ผู้ก่อตั้งเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่ายี่สิบปีที่ มีประสบการณ์ด้านการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารและควบคุมผู้รับเหมาในการบริหารโครงการ มีแนวทางริเริ่มด้านการประหยัดต้นทุนและการแก้ปัญหาเชิงพาณิชย์ เชื่อมั่นและยึดมั่นในจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพที่จำเป็นสำหรับบริการเหล่านี้โดยตรง

ผู้ก่อตั้งได้รับรางวัลทางด้านการเจรจาต่อรองจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้นของโลกในธุรกิจด้สนพลังงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆ และเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับโครงการ และนี่คือหนึ่งในการรับประกันคุณภาพงานของเราจากผู้ก่อตั้งองค์กร

ที่ปรึกษาบริษัท

นอกจากผู้จัดตั้งมีพื้นฐานโดยตรงทางด้านวิศวกรรมโยธาแล้ว ทางเราได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสถาปนิกผู้มีผลงานมากมายและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงการออกแบบก่อสร้างของภูเก็ตรวมถึงภูมิภาคอื่นของประเทศไทย คุณจิรวัฒน์ ประทีป ณ ถลาง โดยร่วมเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ให้คำปรึกษาในด้านของงานด้านออกแบบ การบริหารโครงการ การบริหารการใช้พลังงานในอาคาร งานบริหารจัดการอาคาร งานอนุรักษ์ ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร เพื่อทำให้การวิเคราะห์และทำต้นทุนของงานก่อสร้างนั้นครอบคลุมและคำนึงถึงทุกภาคส่วนของงานก่อสร้างที่อาจมีผลต่อต้นทุนของโครงการ