บริการของเรา

เป้าหมายหลักของการก่อตั้งบริษัท PPA 2011 Services ของเราคือบริการการให้คำปรึกษาในงานที่ท้าทายในด้านการบริหารต้นทุน เริ่มตั้งแต่การคำนวณต้นทุนของโครงการ สำรวจปริมาณงาน จัดทำตารางแสดงปริมาณงาน ประมูลงานและประกวดราคาก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการทุกขนาด โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราในทุกๆ ด้านที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นภาคของผู้ลงทุน หรือแม้แต่ทางด้านของผู้รับเหมาก่อสร้างเอง รวมถึงบริการการบริหารสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ

บริการบริหารต้นทุน การควบคุมต้นทุนโครงการและสัญญาก่อนและระหว่างการก่อสร้าง

การจัดการต้นทุนที่เหมาะสมมีความสำคัญสำหรับโครงการก่อสร้างทุกๆ ขนาด เราให้บริการเป็นที่ปรึกษารวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณและบำรุงรักษางบประมาณค่าก่อสร้างของลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดรับเหมาช่วง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหลักโดยผู้ลงทุน เพื่อประหยัดงบประมาณพร้อมทั้งให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างของโครงการได้ด้วย

บริการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง

งานสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการถอดปริมาณ การเตรียมตารางแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ) และการประเมินงบประมาณสำหรับเป็นแนวทางก่อนจัดหาผู้รับเหมา รวมถึงหลังจากได้ผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว ทางทีมงาน PPA 2011 อยากให้คุณลดภาระในการดำเนินการประกวดราคาก่อสร้าง โดยให้เราเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการจัดเตรียมปริมาณงานในให้กับลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปส่วนอื่นๆ ของโครงการแทนที่จะเสียเวลาและเกิดความกังวลไปกับการจัดการเหล่านี้

บริการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการต่างๆ ของโครงการก่อสร้าง

นอกจากนี้เรามีบริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างและให้บริการให้คำปรึกษารวมถึงการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของโครงการภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนดบางประการที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างโดยจัดซื้อตามรายนามผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการ (Vender Lists) และวางแผนการจัดซื้อเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อส่งมอบให้กับโครงการของคุณตามข้อกำหนดโครงการได้ตรงเวลาและทันกับแผนงานก่อสร้าง

บริการที่ปรึกษาส่วนอื่นๆ

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญา หรือการที่ผู้รับเหมาละเมิดสัญญา พีพีเอ ก็มีทีมงานที่ปรึกษาและแก้ไขกรณีพิพาทให้กับคุณได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันเราเน้นบริการให้คำปรึกษาในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จัดเตรียมร่างงบประมาณก่อสร้างคร่าวๆ / ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านต้นทุน
ลงรายละเอียดของต้นทุนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการ
ศึกษาประวัติการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าร่วมประมูล (Pre-Qualification) ก่อนจัดการประมูลงาน
ลดต้นทุนการก่อสร้างโดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านการออกแบบ (Value Engineering)
รายงานประจำเดือนของค่าใช้จ่ายในโครงการ (Cost Report)
พิจารณาและตรวจสอบการเรียกร้องงานเพิ่มเติมและขยายเวลาการก่อสร้าง