เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พีพีเอ 2011 เซอร์วิสเซส เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อให้บริการทางด้านการสำรวจปริมาณงานก่อสร้างและรับปรึกษาทางด้านต้นทุนการก่อสร้าง

คุณศรันยา  เจริญฉิม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในการทำงานระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่โครงการปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมน้ำมันขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงการที่อยู่อาศัยระดับหรูห้าดาว ผู้บริหารจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาและยังได้รับการรับรองภายใต้โครงการระดับชั้นนำทางด้านผู้ชำนาญการทางการบริหารและจัดทำสัญญาก่อสร้าง ทั้งยังผ่านการอบรมทางด้านการบริหารสัญญาโดยตง (Contracts Professional Training) รวมถึงโปรแกรมการเจรจาต่อรองและการเรียกร้องตามข้อกำหนดของสัญญาก่อสร้าง (Claim and Negotiation) ก่อนจัดตั้งบริษัทยังได้รับการเชื่อถือโดยได้รับการจ้างงานกับบริษัทระดับใหญ่ของประเทศไทยและออสเตรเลียอีกด้วย

พันธกิจและวิสัยทัศน์

  • ให้บริการด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพชั้นสูง ด้วยความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ
  • ให้บริการในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งมอบงานบริการที่รับประกันการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องตามข้อสัญญา โดยประสบการณ์ระดับมืออาชีพ
  • ส่งเสริมและสำรวจปริมาณรวมทั้งประมาณการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
  • สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ PPA 2011 SERVICES ด้วยการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่ปรึกษารายอื่น ๆ
  • สนับสนุนการจ้างงาน การเรียนรู้และการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงานขององค์กร

ทำไมจึงต้องใช้บริการของเรา?

เราส่งมอบงานโครงการจำนวนหลายๆ โครงการให้แก่ลูกค้าในภาคส่วนของการจัดการงบประมาณของโครงการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำและตรงต่อเวลา ตั้งแต่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่รวมไปถึงโครงการขนาดเล็กตั้งแต่ขั้นการร่างเอกสารประกอบการประมูล จัดทำตารางปริมาณงาน เตรียมและจัดการประมูลประกวดราคา บริหารต้นทุนระหว่างการก่อสร้าง ตรวจสอบงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน จนถึงการจัดปิดงบประมาณของโครงการ โดยมีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าและผู้รับเหมาทั้งไทยและต่างชาติ

ทีมงานของเรามีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา เราสามารถให้บริการด้วยทีมงานที่ล้วนมีประสบการณ์ตรง และมีความเป็นมืออาชีพเฉพาะทางด้านงานก่อสร้าง

ข้อมูลผู้ชำนาญการ

บริษัทของเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงทางการบริหารต้นทุนและสัญญาก่อสร้าง ทั้งวิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบและสถาปนิกพร้อมให้บริการ ในส่วนของประสบการของผู้จัดตั้งบริษัท มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้โดยตรงกับบริษัทที่มีชื่อเสียงโดยเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาวและอสังหาริมทรัพย์ในเครือพาราไดส์ กรุ๊ป (Paradise Group) และบริหารงานให้กับเครือลากูน่าภูเก็ต รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างคลังน้ำมันรายใหญ่ของประเทศอเมริกา ทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานก่อสร้างกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอีกด้วย

บริการของเรา

ปัจจุบันเราเน้นบริการให้คำปรึกษาในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จัดเตรียมร่างงบประมาณก่อสร้างคร่าวๆ / ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านต้นทุน
ลงรายละเอียดของต้นทุนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการ
ศึกษาประวัติการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าร่วมประมูล (Pre-Qualification) ก่อนจัดการประมูลงาน
ลดต้นทุนการก่อสร้างโดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านการออกแบบ (Value Engineering)
รายงานประจำเดือนของค่าใช้จ่ายในโครงการ (Cost Report)
พิจารณาและตรวจสอบการเรียกร้องงานเพิ่มเติมและขยายเวลาการก่อสร้าง